Pogoda w Zatorze:

n/a°C

Ochrana osobních údajů

Následující zásady ochrany osobních údajů popisují otázky související s používáním webových stránek www.skandynawiaprzystan.pl.

Část „Cookies“ se vztahuje na všechny uživatele webových stránek a část „Osobní údaje“ se vztahuje pouze na osoby, jejichž osobní údaje zpracovává správce webových stránek (osoby vyplňující kontaktní formuláře).

Soubory cookie

1. Pro vaše pohodlí používá webová stránka www.skandynawiaprzystan.pl soubory cookie k přizpůsobení služby potřeb uživatelů a pro statistické účely. Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílané webovou stránkou navštívenou uživatelem do jeho zařízení.

2. Soubory cookie používají také externí služby, na které odkazujeme při zobrazování
např. videa. Nastavení souborů cookie můžete změnit ve svém prohlížeči. Pokud toto nastavení nezměníte, akceptujete zde používané soubory cookie.

3. Webové stránky www.skandynawiaprzystan.pl používají následující soubory cookie:

  • PHPSESSID – soubor cookie, který udržuje identifikátor aktuální relace mezi serverem, na kterém je webová stránka nainstalována, a zařízením uživatele, prostřednictvím kterého komunikuje se serverem a s webovou stránkou. Základem pro opatření v tomto ohledu je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR
  • soubory cookie třetích stran – Google Analytics. Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webových dat společnosti Google Inc. („Google”). Základem pro opatření v tomto ohledu je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR – naplnění oprávněného zájmu vlastníka webových stránek vytvářet statistiky a analyzovat je za účelem optimalizace webových stránek. Účel, rozsah a doba zpracování údajů se řídí podmínkami používání: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, přehledem ochrany údajů: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html a zásadami ochrany osobních údajů: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.“

4. Úroveň přijímání souborů cookie je nastavena v každém prohlížeči, dokud nejsou soubory cookie zcela zablokovány. Zablokování souborů cookie může mít za následek nesprávné fungování webových stránek.

Osobní údaje

1. Správce vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. (dále jen „GDPR“) v souvislosti s využíváním jeho funkcí je Elżbieta Wacław „WACŁAWSCY“, 34-100 Wadowice, Al. Matki Bożej Fatimskiej 8, NIP 551-206-29-81, REGON 121535776.

2. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány zejména pro následující účely:

  • abyste mohli kontaktovat Správce prostřednictvím kontaktních formulářů,
  • obrana proti případným reklamacím,
  • analytické a statistické účely.

3. Údaje nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou subjektů jednajících na základě smlouvy se Správcem a poskytovatelem IT služby, ale pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely.

4. Kromě výše uvedených subjektů mohou být vaše údaje zpřístupněny pouze subjektům, které jsou k tomu oprávněny podle vnitrostátního práva nebo práva EU. Správce služby věnoval náležitou péči náležitému zabezpečení poskytnutých osobních údajů, zejména proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám.

5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo do odvolání vašeho souhlasu. Správce si vyhrazuje právo zpracovávat vaše údaje až 12 měsíců po dosažení účelu v souvislosti s vlastními analytickými a statistickými účely.

6. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě:

a) splnění povinnosti vyplývající z vnitrostátního práva i práva EU podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR;

b) pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce, včetně zodpovídání dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. váš souhlas vyplývající z iniciace kontaktu) a pro statistické a analytické účely Správce, kdy oprávněným zájmem Správce je možnost provádět analýzy a statistiky své činnosti vyplývající z čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR, a dále pro účely obrany proti případným nárokům na základě oprávněného zájmu Správce, kde oprávněným zájmem Správce je ochrana Správce proti nárokům třetích osob.

7. Souhlasy udělené na webových stránkách, včetně souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely subjektů spolupracujících se Správcem, je možné kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

8. Máte právo požadovat přístup, opravu, výmaz, přenositelnost nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování.
Pokud si přejete uplatnit svá práva, zašlete nám prosím e-mail na adresu: biuro@skandynawia-przystan.pl

9. Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou, nicméně pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme nařízení GDPR, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas s používáním souborů cookie:

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, které vám poskytují pohodlí při prohlížení našich stránek. Nastavení těchto souborů cookie můžete kdykoli změnit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.