Pogoda w Zatorze:

n/a°C

Regulamin pobytu w Przystanii Skandynawia

 1. Domki w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 10:00 następnego dnia.
 3. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą e-mailową bądź przez formularz na stronie internetowej.
 4. Od gości pobierana jest 100% przedpłata, płatna w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto „Skandynawia Przystań”. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
 5. Goście zobowiązani są do zameldowania się niezwłocznie po przyjeździe.
 6. Właściciel „Skandynawia Przystań” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz urządzania imprez, tj. firmowych, wieczorów panieńskich i kawalerskich oraz podobnych.
 9. Goście przyjeżdżający ze zwierzętami ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pupila.
 10. Dodatkowa opłata za zwierzę: 50 zł/doba. Pies na terenie obiektu powinien być w kagańcu bądź na smyczy. Właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim pupilu.
 11. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie , która narusza ww pkt. regulaminu.
 13. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od godziny 22:00.
 14. Za złamanie ciszy nocnej Gości obowiązuje kara 2000 zł.
 15. Koszty wezwania policji do incydentu związanego ze złamaniem ciszy nocnej pokrywa Gość.
 16. Gości obowiązuje zakaz używania własnego sprzętu muzycznego.
 17. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w domkach).
 18. Na terenie domków obowiązuje zakaz palenia, dotyczy również papierosów elektronicznych.
 19. Klient ma prawo zgłosić reklamację. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do recepcji. W reklamacji Klient powinien opisać zdarzenie będące podstawą reklamacji, datę i godzinę jego zaistnienia oraz dane zgłaszającego reklamację.
 20. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca zadośćuczyni Reklamującemu zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 21. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
 22. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność Usługodawcy za jakość świadczenia wynika z art. 471 k.c.
 23. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 24. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Elżbieta Wacław „WACŁAWSCY”, 34-100 Wadowice, Łazówka 5a, NIP 551-206-29-81, REGON 121535776Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w RODO, polskich przepisach o ochronie danych osobowych.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu.

Masz dodatkowe pytania? 

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.